Om Komvux
Skriv ut

Viktig information från Komvux bibliotek

2020-08-17

Förändrad biblioteksservice på grund av coronaviruset från 2 april till 31 december.

På grund av coronaviruset kan inte Komvux bibliotek bedriva sin verksamhet som vanligt. I länken nedan kan du läsa om hur du fortsatt kan låna böcker eller komma i kontakt med bibliotekarie.
Studiesalen intill biblioteket är stängd.

OBS! Bibliotekets återlämningslåda är flyttad till skolans huvudentré.