Särvux
Skriv ut

Välkommen till Komvux som särskild utbildning

särvuxKomvux som särskild utbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Här kan du studera på nivå som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för att du bättre ska klara av vardagsliv och arbetsliv.