Utbildningar
Skriv ut

Vård- och omsorgsutbildning

Kommunal vuxenutbildning, yrkesinriktad utbildning, Komvux Vrinnevipark

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med människor och tycker om att varva teori och praktik. Det här är en utbildning för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, skötare eller personlig assistent. Tänkbara arbetsområden efter utbildningen är bl.a. särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus och vårdcentral.

Om utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå och omfattar 1500p. Heltidsstudier innebär 20p per studievecka. Utbildningen erbjuds i två studieformer; lektionsbaserad utbildning och flexibel utbildning. Du kan själv påverka din studietakt utifrån en individuell studieplan. Lärplattformen Itslearning används, vilket kräver datorvana och tillgång till internet.

Lektionsbaserad utbildning 

Lektionsbaserad utbildning innebär att studierna mestadels är skolförlagda. Undervisningen är i form av lärarledda lektioner, praktiska moment, föreläsningar, studiebesök, eget arbete och arbete i grupp. Lektionsbaserad utbildning passar dig som vill ha tät kontakt med lärare och studiekamrater.

Flexibel utbildning 

Flexibel utbildning innebär att lärarledda lektioner och praktiska moment varvas med självstudier, handledning och föreläsningar. Denna utbildningsform är skolförlagd till cirka två dagar i veckan och övrig tid används för egna studier och handledning. Flexibel utbildning passar dig med studievana och studiedisciplin. 

Validering: För dig som har yrkeskunskaper eller andra erfarenheter inom vård och omsorg erbjuds validering.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

I utbildningen ingår tre APL-perioder om 5 veckor vardera, oavsett studieform.  

Gemensamma kurser 1200p:

Vård och omsorgsarbete 1                                  200p

Hälsopedagogik                                                     100p

Etik och människans livsvillkor                         100p

Hemsjukvård   100p

Vård och omsorgsarbete 2                                  150p

Specialpedagogik 1                                               100p

Psykiatri 1                                                               100p

Medicin 1                                                                150p

Psykologi 1                                                                50p

Samhällskunskap 1a1                                             50p

Svenska /Svenska som andra språk 1               100p

Programfördjupningkurser 300p:

Vi erbjuder följande yrkesutgångar: Utbudet kan variera beroende på antal sökande.

Funktionsnedsättning, Psykiatri, Sjukvård, Äldreomsorg

Gymnasiearbete 100p

 

              ------------------------------------------------------------------------------------

 

Komvux är en del av Vård- och Omsorgscollege,Vård- och omsorgscollege läs mer på: www.vo-college.se/ostergotland

 

 

Elevenkät

Denna enkät riktar sig till elever som har fullgjort Arbetsplatsförlagt lärande - APL inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningen.
Syftet med enkäten är att de studerande får möjlighet att utvärdera APL-perioden. Dina tankar och reflektioner är ur ett kvalitetsperspektiv mycket värdefulla och en uppföljning/sammanställning av resultatet kommer att göras, som alla inblandade parter kan ta del av! Vi är tacksamma för att du tar dig tid att besvara enkäten.

Länk till:  APL-enkät 1
                    APL-enkät 2
                    APL-enkät 3

Övriga enkäter och utvärderingar 

Enkät yrkesvux: till enkäten

Handledarutbildning: till utvärdering 
Handledarutbildning steg 2 (h-20): till utvärderingen
Valideringsprocessen: till utvärderingen